Stichting Dierenzorg


Stichting Dierenzorg Renkum is opgericht in 1951 en heeft als doel het behartigen van de belangen van dieren in Renkum. Dit doet zij onder meer door het stichten en ondersteunen van poliklinieken voor zieke dieren. Ook kunnen mensen die minder of onvermogend zijn een beroep doen op de stichting als er geneeskundige behandeling nodig is die zij zelf niet kunnen betalen. Daarnaast heeft de stichting als doel de zorg voor dieren in het algemeen.

De stichting streeft geen winstoogmerk na. Alle beschikbare middelen worden aangewend voor het nastreven van het doel.

De stichting ontleent haar bestaansrecht uit het feit dat vermogende particulieren en bedrijven vermogen willen nalaten en afzonderen om de belangen en het welzijn van dieren in hun gemeente te waarborgen. De stichting geeft een bestemming aan dit nagelaten vermogen binnen de doelstelling. De stichting doet dit integer, objectief en zonder eigenbelang.