Activiteiten


Stichting Dierenvoedselbank Wageningen

D​e stichting heeft ten doel om geheel belangeloos mensen die in de financiele moeilijkheden zijn geraakt (tijdelijk) te ondersteunen zodat zij hun huisdier kunnen behouden, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. ​

Stichting Dierenambulance Zuid West Veluwe Dierenzorg Renkum Activiteiten

Dierenambulance

De afgelopen jaren heeft de Stichting Dierenzorg de Stichting Dierenambulance Zuid West Veluwe enkele nieuwe ambulances geschonken. Daarnaast heeft onze Stichting de opleidingen van het ambulancepersoneel ten behoeve van deze nieuwe ambulances mede financieel ondersteund.

Dierenasiel Hof van Ede Stichting Dierenzorg Renkum Activiteiten

Dierenasiel Hof van Ede

Financiële ondersteuning van specifieke aanvragen van de Stichting Dierenasiel de Hof van Ede. St. Dierentehuis ‘De Hof van Ede’ is een door de landelijke Dierenbescherming erkend dierenasiel in Ede. Binnen ‘De Hof van Ede’ wordt een non-euthanasie beleid gevoerd. Dit houdt in, dat een dier vanwege o.a. dierenartskosten, moeilijk gedrag  inslaapt.

Samenwerking voedselbank Dierenasiel Hof van Ede Stichting Dierenzorg Renkum ActiviteitenVergroting naamsbekendheid

Intensivering van de samenwerking met de voedselbank, kerkelijke organisaties en de gemeente Renkum om meer bekendheid te geven dat er mogelijkheden zijn voor financiële ondersteuning bij de medische zorg van dieren van inwoners van de gemeente Renkum.

Website Dierenasiel Hof van Ede Stichting Dierenzorg Renkum Activiteiten Simply Effective

Opzet en activeren website

Opzet en activeren website: hierdoor wordt er meer bekendheid aan de Stichting gegeven, alsmede aan de mogelijkheden voor particulieren om een financiële bijdrage te vragen voor specifieke medische zorg van hun huisdieren.

Financiële ondersteuning Dierenasiel Hof van Ede Stichting Dierenzorg Renkum ActiviteitenFinanciële ondersteuning algemeen

Financiële ondersteuning van overige specifieke projecten in het kader van dierenwelzijn.